FAQ

Warunki wynajmu

Aby wynająć auto w Inter Fleet, najemca musi spełnić następujące warunki: 

  • Osoba fizyczna: wymagane jest posiadanie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem - ważnego Prawo Jazdy z przynajmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów i ukończone 21 lat oraz dowód osobisty. W przypadku obywateli krajów spoza EU koniecznie jest posiadanie Paszportu i Międzynarodowego Prawa Jazdy. Warunkiem najmu jest posiadanie karty kredytowej/debetowej która zrealizuje płatność za wynajem oraz wpłata kaucji w formie gotówki.
  • Firma: wymagane jest posiadanie kompletu dokumentów składających się z zaświadczenia NIP, zaświadczenia REGON, zaświadczenia Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenia z KRS (nie starszy niż 3 miesięczny). Upoważnienie dla osoby podpisującej umowę/odbierającej samochód do zawarcia zobowiązania w imieniu firmy.

Przy wynajmach z OC sprawcy nie pobieramy żadnych kaucji gwarancyjnych. W przypadku pozostałych wynajmów pobieramy kaucje w gotówce w wysokości od 500 zł do 5 000 zł - w zależności od segmentu auta.

Minimalny wiek najemcy, który będzie głównym kierowcą użytkującym auto wynosi 21 lat.

Wyjazd za granicę jest możliwy tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Inter Fleet o takim zamiarze i otrzymaniu upoważnienia do wyjazdy za granicę. Poruszanie się poza granicami Polski jest możliwe tylko w obrębie krajów „zielonej karty”.

Umowa i opłaty

Tak. W przypadku wynajmu średnioterminowego, koszt ubezpieczenia jest częścią składową raty miesięcznej. Natomiast w przypadku wynajmów długoterminowych, czyli powyżej 1 roku, masz dwie możliwości: opłata za ubezpieczenie może być częścią raty miesięcznej lub też możesz ją wnieść jednorazowo z góry za dany rok.

Nie, całkowite koszty rejestracji pojazdu, który będziesz użytkować, ponosimy my.  

Tak, istnieje możliwość wykupu pojazdu, z którego korzystasz. Jeśli podpisałeś/aś umowę średnioterminową, kwota wykupu jest ustalana indywidualnie, natomiast jeśli jesteś klientem korzystającym z umowy długoterminowej i zdecydujesz się na zakup po okresie wynajmu, cenę wykupu będziesz znał/a już w momencie podpisania umowy.

Aby odebrać samochód, musisz mieć ze sobą następujące dokumenty: 

  • podpisaną umowę;
  • potwierdzenie przelewu kaucji i wniesienia opłaty za pierwszy miesiąc najmu auta;
  • ważne prawo jazdy;
  • upoważnienie do odbioru samochodu wypożyczonego przez firmę - w przypadku, gdy osoba odbierająca pojazd nie jest właścicielem firmy lub nie widnieje w KRS jako osoba uprawniona do jednoosobowej reprezentacji. 

Najbardziej elastyczną formą wynajmu jest wynajem średnioterminowy. Pozwala on zrezygnować z wynajmu samochodu już po pierwszym pełnym miesiącu. Ponieważ wynajem średnioterminowy jest rozliczany w okresach miesięcznych, to wszelka późniejsza rezygnacja w trakcie trwania kontraktu jest możliwa na koniec pełnego okresu rozliczeniowego.

Nieco inaczej ma się sprawa w przypadku wynajmu długoterminowego - jeśli zdecydujesz się na zakończenie najmu przed upływem okresu umownego, musisz liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości 25% rat pozostałych do zakończenia kontraktu.  

Na stronie prezentujemy modele w przykładowych konfiguracjach. Możesz wybrać inną wersję wyposażeniową, ale pod warunkiem, że auto w takiej konfiguracji jest dostępne.  

Zanim zwrócisz nam auto, musisz je odpowiednio przygotować. Samochód musi być czysty na zewnątrz i wewnątrz, a także zatankowany do poziomu z momentu wydania. Musisz się też skontaktować z oddziałem, w którym będziesz oddawać pojazd i umówić się na konkretną godzinę zdania.  

Jeśli chcesz przedłużyć umowę wynajmu średnioterminowego, skontaktuj się z handlowcem i zgłoś taką potrzebę, wskazując m.in. o ile chcesz wydłużyć najem. My przygotujemy aneks przedłużający Twoją umowę.

Nieco inaczej wygląda przedłużanie umowy w przypadku wynajmu długoterminowego. Jeśli zdecydujesz, że chcesz korzystać z samochodu dłużej niż przewiduje to umowa, możesz zgłosić zapytanie do handlowca. Zweryfikujemy Twoje finansowanie i jeśli będzie to możliwe, wydłużymy umowę o kolejny rok. Jeśli jednak warunki Twojego finansowania nie pozwolą na przedłużenie umowy, przygotujemy dla Ciebie ofertę na nowy, podobny samochód.

Ubezpieczenie

Wszystkie auta posiadają pełen pakiet ubezpieczenia OC, AC, NNW oraz 24h Assistance.

Wyjazd za granicę

Jeśli zdecydujesz, że chcesz wyjechać za granicę wypożyczonym od nas autem, musisz zabrać ze sobą dowód rejestracyjny i polisę OC. Dodatkowo, będziesz potrzebować naszej zgody na taki wyjazd. Skontaktuj się z nami, żeby taką zgodę uzyskać. 

Tak, jeśli będziesz podróżować do kraju spoza Unii Europejskiej lub jakiegokolwiek innego państwa, które wymaga posiadania Zielonej Karty, dostaniesz od nas taki dokument.

Samochód zastępczy

W przypadku wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy nie ma założonego limitu kilometrów.

W Inter Fleet nie ma żadnych ukrytych opłat.

Na terenie miast, w których siedzibę ma Inter Fleet podstawienie auta w godz. pracy biura jest bezpłatne.

W przypadku uszkodzenia samochodu zastępczego należy skontaktować się z działem technicznym Inter Fleet pod numerem +48 666 409 410.

Wezwanie Policji jest uzależnione od okoliczności powstania szkody, ważne aby było spisane wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym z czytelnym wskazaniem sprawcy szkody. Dokumenty wymagane to w/w oświadczenie, dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu (lub notatka Policji, dane z polisy sprawcy ( nazwa zakładu ubezpieczeń, numer polisy, oraz okres ubezpieczenia).

Wynajem auta zastępczego z OC Sprawcy jest rozliczany bezgotówkowo z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy.

Tak przysługuje, nie ma znaczenia do jakich celów użytkowane jest auto, samochód zastępczy przysługuje zarówno w przypadku użytku prywatnego jak i służbowego.

W przypadku podejrzenia szkody całkowitej w ryzyku OC sprawcy auto zastępcze przysługuje do dnia otrzymania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego decyzji o szkodzie całkowitej, przy szkodzie z AC – zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej.

Tak, po dostarczeniu przez Użytkownika wymaganych do rozliczenia dokumentów.

Użytkowanie auta

Jeśli przekroczenie limitu kilometrów będzie miało miejsce w momencie zakończenia, poprosimy Cię o dopłatę za dodatkowy przebieg zgodnie ze stawkami wskazanymi w umowie. 

Z kolei, gdy uznasza, że limit kilometrów jest dla Ciebie za niski i będziesz chciał go zmienić w trakcie trwania umowy, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który dokona przeliczenia oferty z uwzględnieniem nowego limitu kilometrów i przygotuje dla Ciebie aneks ze stosownymi zapisami dotyczącymi limitu kilometrów i nowej stawki wynajmu. 

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która wypożyczyła od nas auto i to Ty podpisałeś/aś umowę, tylko Ty możesz je użytkować. 

W przypadku samochodów wypożyczonych przez firmę, z pojazdu mogą korzystać jej pracownicy zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami.  

Jak najszybciej skontaktuj się z działem technicznym pod numerem +48 666 409 410.

Tak, na podstawie przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do przekazania policji i innym służbom informacji o osobie, która w czasie zdarzenia drogowego korzystała z samochodu.

Auta możesz odebrać w jednym z naszych oddziałów na terenie całej Polski w godzinach pracy. Możesz również zamówić podstawienie auta na wskazany adres, związane to jest jednak z dodatkową opłatą.

Serwis

Jeśli uznasz, że przyszedł czas na wymianę opon, skontaktuj się z naszym działem technicznym pod numerem +48 666 409 410.

Tak, ale tylko pod warunkiem, że dany serwis ma on podpisaną umowę z siecią współpracującą z Inter Fleet