Aktualności

Jak działa leasing samochodu?

2024-03-28 / Samochody

Mężczyzna pokazuje kobiecie nowe auto

Leasing to najbardziej znana forma finansowania samochodów firmowych. Korzystają z niej ci przedsiębiorcy, którzy z różnych powodów nie chcą dokonywać zakupu samochodu na własność, nie chcą także obciążać firmowego budżetu kredytem na jego zakup. Leasing samochodowy daje im możliwość korzystania z pozyskanych w jego ramach pojazdów tak, jakby stanowiły własność firmy, w zamian za opłacaną co miesiąc ratę leasingową. 

Sprawdźmy, na czym polega ten sposób finansowania floty samochodowej, na jakie rodzaje się dzieli oraz jakie, być może lepsze alternatywy dla leasingu, są obecnie dostępne na polskim rynku!

Na czym polega leasing samochodu?

Leasing to od kilkudziesięciu lat najbardziej popularna w Polsce i Europie metoda finansowania floty samochodowej. Według statystyk, polskie małe i średnie firmy zdecydowanie częściej sięgają po leasing, aniżeli decydują się na zaciągnięcie kredytu czy skorzystanie z dotacji unijnych. Dla ok. 63% przedsiębiorców to właśnie ta forma finansowania firmowych samochodów jest najlepszym sposobem ich pozyskania. I nic w tym dziwnego - leasing auta zapewnia korzystającym z niego firmom szereg korzyści.

Za jego wyborem przemawiają głównie proste procedury i formalności, jakich należy dopełnić, aby wziąć auto w leasing, brak rygorystycznego badania zdolności kredytowej firmy, które ma miejsce w przypadku starania się o kredyt bankowy, a także szereg korzyści podatkowych. Plusem leasingu jest także szybki dostęp do finansowanych nim pojazdów, co pozwala firmie na sprawne rozwijanie swojej działalności. 

Czym jest leasing? Co trzeba o nim wiedzieć?

Leasing to forma finansowania inwestycji w formie pisemnej umowy cywilnoprawnej, którą przedsiębiorca zawiera z firmą udzielającą finansowania. Jest szczegółowo opisana w kodeksie cywilnym w art. 709. Leasing pojazdów jest więc w pełni bezpieczną, regulowaną przepisami prawnymi formą finansowania floty samochodowej, lecz nie tylko! Za jego pomocą firma może bowiem sfinansować także inne pojazdy i maszyny potrzebne do pracy - możliwy jest również leasing ciężarówek, maszyn, urządzeń, a nawet kamperów i jachtów.

Po złożeniu wniosku o leasing, otrzymaniu pozytywnej decyzji i uiszczeniu ewentualnej opłaty wstępnej klient może korzystać z pozyskanych w jego ramach pojazdów i przedmiotów bez konieczności ich kupna na własność. Finansujący, czyli firma udzielająca leasingu, kupuje wskazane przez klienta pojazdy i oddaje je klientowi do używania na oznaczony w umowie czas. W zamian za to, klient jest zobowiązany do uiszczania na rzecz finansującego miesięcznych rat leasingowych. 

Umowy leasingowe są zwykle zawierane na kilka lat - większość klientów podpisuje je na 5 lat, przy czym czas ten można skrócić lub wydłużyć w zależności od potrzeb. Właścicielem samochodu pozostaje leasingodawca, leasingobiorca ma natomiast możliwość wykupić auto w przyszłości. Po wygaśnięciu umowy, ma bowiem kilka opcji do wyboru - może zwrócić auto firmie leasingowej, wykupić je na własność lub przejdzie ono na jego własność automatycznie – wszystko zależy od wybranego rodzaju leasingu.

Rodzaje leasingu. Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

W Polsce największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się leasing operacyjny. Nazywany także usługowym, leasing operacyjny to mało skomplikowana forma finansowania, która jest szczególnie atrakcyjna pod względem podatkowym. W jego ramach firma leasingowa przekazuje klientowi prawo do użytkowania pojazdu w zamian za  miesięczne raty.

Pojazd zostaje wpisany w ewidencję środków trwałych leasingodawcy, co pozwala mu na robienie odpisów amortyzacyjnych. Na barkach leasingobiorcy spoczywają natomiast wszystkie koszty związane z korzystaniem z pojazdu - ubezpieczenia, naprawy, podatki. Koszt leasingu, czyli całą miesięczną ratę, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i obniżyć podatek VAT.  Po zakończeniu umowy firma może zdecydować się na wykup samochodu z leasingu w atrakcyjnej cenie.

Drugim popularnym rodzajem jest leasing finansowy. W przypadku leasingu finansowego pojazd zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy i to on może robić odpisy amortyzacyjne. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczana jest nie cała rata, lecz jedynie jej część odsetkowa. Podatek VAT jest płatny z góry za cały okres trwania umowy i powinien zostać uregulowany w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu, pojazd przechodzi automatycznie na własność korzystającej z niego do tej pory firmy. 

Oprócz operacyjnego i finansowego, dostępne są także inne rodzaje leasingu - są to leasing zwrotny, bezpośredni oraz pośredni. Są one jednak zdecydowanie mniej popularne od leasingu operacyjnego i finansowego, nad którymi zastanawia się większość polskich przedsiębiorców. 

Leasing i wynajem długoterminowy. Czy to dobra alternatywa dla leasingu?

Flotę firmową można sfinansować na wiele sposobów, a leasing na samochód wcale nie musi być najbardziej oczywistym i opłacalnym rozwiązaniem. Od kilku lat leasing ma bowiem bardzo poważnego konkurenta, którym jest wynajem długoterminowy auta. To nowoczesna usługa oferowana przez wypożyczalnie samochodów i skierowana do klientów prowadzących działalność gospodarczą, którzy poszukują szybkiej, łatwo dostępnej oraz opłacalnej finansowo metody pozyskania floty pojazdów bez nabywania ich na własność.

W ramach wynajmu długoterminowego firma może wybrać dopasowane do swoich potrzeb samochody i wypożyczyć je na czas dłuższy niż 12 miesięcy - większość przedsiębiorstw podpisuje umowy na 2-3 lata, po czym zwraca użytkowane pojazdy do wypożyczalni i wynajmuje kolejne w ramach nowego już zobowiązania. Jest to o tyle opłacalne rozwiązanie, że w przeciwieństwie do leasingu, klient nie ma obowiązku wykupu pojazdów - może je zwrócić wypożyczalni i zaopatrzyć się w nowe samochody, lepiej dostosowane do jego aktualnych potrzeb.

Wynajem długoterminowy samochodu posiada jeszcze jedną kluczową zaletę, którą zdecydowanie góruje nad leasingiem. Jest nią pełna transparentność kosztów związanych z utrzymaniem floty pojazdów firmowych. Wypożyczalnia ponosi bowiem wszystkie najistotniejsze wydatki związane z ich użytkowaniem - opłaca m. im. ubezpieczenie pojazdów, ponosi koszty ich napraw, przeglądów technicznych i zakupu części zamiennych, a także dba o sezonową wymianę opon.

Wszystko to w ramach jednej, ustalonej z góry oraz stałej przez cały okres obowiązywania umowy miesięcznej opłaty zwanej abonamentem. Firma ma ponadto możliwość odliczenia podatku VAT w wysokości 50 i 100%, w zależności od tego czy auto jest używane tylko w ramach prowadzonej działalności czy służy również do celów prywatnych oraz dopełnionych formalności względem US.