Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH I PRYWATNOŚCI 

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy, jak  je przechowujemy, przetwarzamy i używamy. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje o tym, które z Państwa danych posiadamy, prosimy o kontakt, jak wskazano poniżej. Niektóre dane, które gromadzimy mogą być uważane za dane osobowe i chronimy je zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). 

Publikując zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności, podamy datę ostatniej aktualizacji oświadczenia. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w oświadczeniu lub w sposobie, w jaki używamy Państwa danych osobowych, powiadomimy Państwa o tym w  przejrzysty sposób, wysyłając stosowne zawiadomienie przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian lub wysyłając zawiadomienie. Zalecamy, abyście Państwo okresowo sprawdzali niniejsze oświadczenie. 

Dlaczego gromadzimy dane? 

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celach uzasadnionych przez nasze usługi. Dane przetwarzamy szanując Państwa podstawowe prawo do prywatności, łącznie z potrzebą ochrony nietykalności osobistej oraz prywatności. Zawsze pamiętamy o tym, aby nie zbierać większej liczby danych niż jest to konieczne w celu świadczenia wymaganych usług. Jeżeli nie zostało to określone inaczej, w Inter Fleet Sp. z o.o. określamy cel i metodę gromadzenia danych, co w sensie prawnym oznacza, że działamy, jako „administrator” danych osobowych. 

Gromadzimy dane w celu: 

Jakie dane gromadzimy? 

Rezerwacja pojazdu 

Jeżeli chcą Państwo dokonać rezerwacji pojazdu, będziemy potrzebować od Państwa imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail. 

Wynajem samochodu

Jeśli zdecydują się Państwo na wynajem pojazdu z naszej oferty, będziemy potrzebować dodatkowych danych osobowych, potrzebnych do podpisania umowy wynajmu:  

Zapytania / Skargi / Reklamacje 

Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie, skargę lub reklamację będziemy potrzebować następujących informacji: 

W jaki sposób gromadzimy dane? 

Gromadzimy dane w następujących sytuacjach: 

Zawsze, kiedy będzie to możliwe, poinformujemy Państwa, które Państwa dane musimy poznać przed rozpoczęciem korzystania z usługi. 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies lub innych narzędzi do gromadzenia danych. Szczegóły można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Niektóre strony podmiotów trzecich mogą kontrolować ruch związany z naszymi produktami i usługami, takie jak liczba kliknięć czy wyszukiwane wyrażenia. Nie udostępniamy takim serwisom żadnych danych osobowych. 

W jaki sposób chronimy Państwa dane? 

Korzystamy z właściwych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane naszych użytkowników są chronione przed nieuprawnionym lub  przypadkowym dostępem, użyciem, zmianą lub utratą. Podejmowane środki są regularnie  sprawdzane i nieustannie dostosowywane do bieżącego stanu technologii. 

Obcując z Państwa danymi przestrzegamy przepisów prawa. Wymagamy także od naszych  dostawców i usługodawców, aby przedstawiali oceny bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującym prawem i standardami branżowymi. 

Regularnie sprawdzamy, udoskonalamy i aktualizujemy procedury robocze, procesy biznesowe i środki techniczne w celu zwiększenia Państwa prywatności i zapewnienia, że przestrzegamy naszej własnej, wewnętrznej polityki. 

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane? 

Inter Fleet Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim w następujących sytuacjach: 

W dowolnym przypadku udostępnienia Państwa danych osobowych stronom trzecim, Inter  Fleet Sp. z o.o. zabrania używania Państwa danych osobowych w celach innych niż te określone na mocy umowy i zobowiązuje strony trzecie do zachowania poufności w zakre sie Państwa danych osobowych. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane? 

Dane osobowe będą przechowywane w sposób, który umożliwia identyfikację tylko w niezbędnych sytuacjach w celu, w którym dane osobowe są przetwarzane lub w sposób, w jaki przepisy Państwa kraju wymagają od administratora do przechowywania poufnych danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas w określonych sytuacjach takich, jak cele statystyczne czy cele archiwizacyjne leżące w interesie publicznym. 

W sytuacji, w której Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,  jeżeli wycofają Państwo zgodę, przestaniemy przetwarzać Państwa dane i nie będziemy ich już używać, lecz może to skutkować brakiem możliwości czerpania dodatkowych korzyści  związanych z taką zgodą.  

Państwa dane osobowe nie będą mogły zostać usunięte w określonych odstępach czasu w przypadku wymuszenia płatności nieuiszczonych zaległych roszczeń lub w przypadku wszczęcia innego postępowania. Wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy lub ustawowym przedawnieniu ustawowych roszczeń, które regulują stosunki obowiązkowe i prawne. 

Prawa Państwu przysługujące 

Błędne użycie danych 

Możemy naliczyć Państwu uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych lub odmówić podjęcia działań na Państwa żądanie, jeżeli takie żądania są bezpodstawne lub nadmierne, a w szczególności z uwagi na ich częstą powtarzalność. 

Dane kontaktowe 

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o ochronie Państwa danych osobowych lub  chcieliby Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw, możecie skontaktować się z nami  mailowo: kontakt@interfleet.pl , telefonicznie: + 48 22 870 01 44 lub wysyłając żądanie na adres: 

INTER FLEET Sp. z.o.o. 

ul. PUŁAWSKA 479, 02-844, WARSZAWA, POLSKA