Aktualności

Kolizja wypożyczonym autem - co robić, gdy uszkodzisz samochód z wypożyczalni?

2023-06-15 / Wypożyczenie

Kolizja dwóch aut niebieskiego i czarnego

Co roku na polskich drogach dochodzi do tysięcy kolizji i wypadków. W niektórych z nich uczestniczą także samochody z wypożyczalni. Wszystkie wypożyczone auta posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC, które chroni ich użytkowników przed osobistą odpowiedzialnością za zdarzenie. Uczestnicząc w kolizji z wypożyczonym autem, warto jednak zawczasu dowiedzieć, jak postępować i jakie kroki podejmować, aby sprawnie i zgodnie z panującymi w danej wypożyczalni zasadami rozwiązać problem.

Czym kolizja różni się od wypadku?

W pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do omówienia zasad postępowania w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem wypożyczonego samochodu, warto wyjaśnić, czym właściwie jest kolizja i czym różni się od wypadku. Obydwa pojęcia nie są bowiem tożsame i nie powinny być używane zamiennie. Odmienne są także procedury wypożyczalni w przypadku kolizji i wypadku.

Pod pojęciem kolizji kryje się zdarzenie drogowe z udziałem samochodów i ich kierowców, w wyniku którego żaden z jego uczestników nie doznał obrażeń ciała. O kolizji zazwyczaj mówi się w kontekście uszkodzenia pojazdu. Jest to zdarzenie mniej groźne od wypadku, które obejmuje głównie stłuczki. W przypadku kolizji nie jest konieczne wzywanie na miejsce policji - zazwyczaj uczestnicy takiego zdarzenia drogowego wymieniają się danymi, spisują oświadczenie i zgłaszają szkodę do swojego ubezpieczyciela, który następnie przeprowadza stosowne postępowanie odszkodowawcze.

Wypadek jest natomiast zdarzeniem dużo groźniejszym i bardziej dramatycznym od kolizji. Dochodzi podczas niego nie tylko do uszkodzenia pojazdu, ale także do obrażeń ciała lub śmierci. W takiej sytuacji konieczne jest wezwanie na miejsce policji, pogotowia, a także zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku, zanim służby na nie dotrą. Postępowanie w przypadku wypadku drogowego jest więc dużo bardziej złożone i skomplikowane.

Kolizja lub wypadek wypożyczonym autem. Jak należy się zachować?

W zależności od tego, czy w trakcie korzystania z wypożyczonego samochodu weźmiemy udział w kolizji czy w wypadku, będą obowiązywały nas odmienne procedury postępowania. Podróżując wypożyczonym autem możemy mieć jednak pewność, że każdy taki pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz assistance. W tym kontekście warto sprawdzić, czy ubezpieczenie przewiduje udział własny kierowcy w spowodowanej przez niego szkodzie, a jeśli tak, to w jakiej kwocie. 

Z dokładnymi zasadami postępowania w przypadku kolizji lub wypadku warto zapoznać się przed wyruszeniem w drogę - znaleźć je można w umowie najmu samochodu. Jeśli natomiast dojdzie do kolizji lub wypadku, należy przede wszystkim zachować spokój i trzeźwość umysłu, upewnić się, czy innym podróżnym nic nie zagraża oraz poinformować wypożyczalnię o zdarzeniu.

Wypożyczony samochód a kolizja. Postępowanie krok po kroku

Kolizja to znacznie mniej niebezpieczne zdarzenie niż wypadek. Nie oznacza to jednak, że wzbudza mniej emocji, zwłaszcza jeśli zdarza się po raz pierwszy i uczestniczymy w niej wynajętym autem. Warto jednak powstrzymać emocje, zachować spokój i trzeźwość umysłu oraz pamiętać, że każde auto z wypożyczalni posiada obowiązkowe ubezpieczenie oraz pakiet assistance.

W pierwszej kolejności należy zgłosić szkodę do wypożyczalni. W tym celu musimy skontaktować się z działem technicznym i poinformować go o zdarzeniu drogowym. Dział techniczny poprosi o podanie informacji niezbędnych do dopełnienia formalności związanych z kolizją. Warto mieć przy sobie dane uczestników zdarzenia i sprawcy zdarzenia, a także zadbać o wykonanie dokumentacji zdjęciowej. Jeśli po kolizji auta stoją w sposób utrudniający ruch innym uczestnikom, najpierw zróbmy zdjęcia obrazujące zdarzenie, a dopiero potem przestawmy samochody uczestniczące w kolizji. 

Po wykonaniu fotografii najemca samochodu powinien zadbać o zaparkowanie wypożyczonego samochodu w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie on przeszkadzał ani zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. Po dokonaniu weryfikacji zdjęć, wypożyczalnia informuje najemcę o dalszym postępowaniu oraz podejmie decyzję, czy w danej sytuacji konieczne będzie wezwanie policji czy wystarczy spisanie oświadczenia. 

W oświadczeniu niezbędne jest wskazanie dokładnej daty i miejsca zdarzenia, danych jego uczestników i prowadzonych przez nich pojazdów oraz informacji z polis ubezpieczeniowych. Bardzo ważne jest także dokładne opisanie przebiegu zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów, do jakich doszło w jego wyniku. Jeśli na miejscu pojawi się policja, najemca powinien dodatkowo uzyskać notatkę od funkcjonariuszy. 

Wypożyczalnia na podstawie zdjęć i pozostałych informacji dostarczonych przez użytkownika auta podejmie decyzję czy pojazd będzie wymagał wymiany na inny. Auto wymieniane jest na nowe zwykle w sytuacji, kiedy dotychczas użytkowany pojazd doznał poważniejszych uszkodzeń lub jego estetyka uległa widocznemu pogorszeniu. 

Wypadek pożyczonym autem - co robić?

Wypadek drogowy jest zdarzeniem znacznie poważniejszym od kolizji. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego doszło do uszkodzenia ciała lub śmierci przynajmniej jednej osoby w nim uczestniczącej, konieczne jest wezwanie na miejsce służb. Podobnie, jak w przypadku kolizji, także wypadek musi zostać zgłoszony do wypożyczalni - należy skontaktować się z działem technicznym i poinformować go o zdarzeniu.

W sytuacji, kiedy są ranni lub ofiary śmiertelne, oprócz policji należy wezwać także pogotowie, a następnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Obowiązkiem jest także zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Nie należy jednak przestawiać pojazdów, usuwać ich z drogi ani oddalać się z miejsca zdarzenia, zanim pojawi się na nim policja i pogotowie.

Kiedy na miejscu zjawi się policja i dokona stosownych czynności, najemca powinien uzyskać od niej dane pozostałych uczestników wypadku, nazwę ubezpieczyciela oraz nr polisy OC sprawcy wypadku i okres jej obowiązywania. Warto także dowiedzieć się, z której jednostki przyjechali funkcjonariusze. W miarę możliwości należy także spisać dane personalne świadków wypadku, a także wykonać dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Po ustaleniu sprawcy i uzyskaniu notatki policji, wypożyczalnia udostępni najemcy auto zastępcze, a także zajmie się odholowaniem uszkodzonego samochodu.