Aktualności

Leasing zwrotny samochodu – na czym polega?

2023-12-15

Osoba składająca podpis na dokumentach w miejscu wskazanym przez drugą osobę

Leasing zwrotny, nazywany także leaseback, to rozwiązanie stworzone z myślą o przedsiębiorstwach funkcjonujących w czasach kryzysu gospodarczego. Dzięki niemu firma może szybko uwolnić zamrożone środki finansowe, które zostały wcześniej zainwestowane w zakup pojazdów i stanowią składnik majątku firmy. Pomimo swoich niewątpliwych zalet, leasing zwrotny ciągle pozostaje dość mało popularną formą finansowania floty samochodowej, zwłaszcza w Polsce. Zdecydowanie warto jednak poznać go bliżej, aby ocenić, czy ma szansę sprawdzić także w naszych realiach!

Na czym polega leasing zwrotny? Czym różni się od "zwykłego" leasingu?

Leasing zwrotny to jedna z dostępnych na całym świecie form finansowania floty samochodowej. Szczególnie dużą popularnością cieszy się na Zachodzie, aczkolwiek także w Polsce zaobserwować można coraz większe zainteresowanie nim firm. Leaseback jest pod wieloma względami podobny do klasycznego leasingu, który dobrze zna i chętnie wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej wielu rodzimych przedsiębiorstw. 

Podstawową różnicę pomiędzy zwykłym leasingiem a jego zwrotnym odpowiednikiem stanowi kolejność realizowanych w ich ramach działań. W leasingu zwrotnym nie chodzi bowiem o zapewnienie firmie pojazdów, które stanowią już jej własność, lecz o pozyskanie środków finansowych zamrożonych we flocie. Leasing zwrotny zapewnia je przedsiębiorstwu poprzez odsprzedanie pojazdów firmie leasingowej, jednocześnie pozostawiając jednak pojazdy do jego dalszej dyspozycji.

Jak to wygląda w praktyce? Firma sprzedaje firmie leasingowej swoje pojazdy, które stanowią jej środki trwałe. W ramach transakcji uzyskuje natomiast od leasingodawcy pieniądze, które może przeznaczyć na dowolny, związany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą cel - np. na bieżące wydatki, pokrycie zaległych zobowiązań, rozszerzenie działalności, dalsze inwestycje itp. 

W przeciwieństwie do standardowej umowy kupna-sprzedaży, nie traci przy tym jednak pojazdów będących przedmiotem transakcji - auta firmowe nadal pozostają bowiem do jej pełnej i wyłącznej dyspozycji. W zamian za to, w czasie trwania umowy leasingu zwrotnego, firma jest zobowiązana do uiszczania na rzecz leasingodawcy miesięcznego czynszu w zamian za możliwość dalszego korzystania z floty samochodowej. 

Leasing zwrotny operacyjny czy finansowy? Czym się różnią?

Leasing zwrotny jest dostępny w dwóch formach. Przedsiębiorca może zdecydować się na leasing zwrotny operacyjny lub finansowy. Podstawową różnicę pomiędzy nimi stanowi sposób rozliczeń podatkowych.

W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca wpisuje przedmiot umowy do rejestru środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji. W leasingu finansowym prawo do amortyzacji pozostaje prerogatywą leasingobiorcy, czyli firmy użytkującej pojazdy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Jakie korzyści zapewnia leasing zwrotny? Dlaczego warto rozważyć jego wybór?

Leasing zwrotny to szczególny rodzaj leasingu i bardzo opłacalna w większości przypadków metoda zapewnienia firmie płynności finansowej. To także kolejny, tuż zaraz po tradycyjnym leasingu i wynajmie długoterminowym, warty uwagi sposób finansowania floty samochodowej. Korzystający z tego rozwiązania podmiot może w każdej chwili pozyskać środki potrzebne mu do prowadzenia i rozwijania swojej działalności gospodarczej bez potrzeby sprzedaży wszystkich lub części posiadanych pojazdów. 

Leasing zwrotny umożliwia szybkie uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w pojazdach, pozwalając firmie odzyskać płynność finansową, dokonać istotnych inwestycji czy uregulować zaległe zobowiązania. Leasing zwrotny może być więc traktowany jako warta rozważenia alternatywa dla kredytu operacyjnego, z której w większości przypadków dużo łatwiej skorzystać firmom.

Z leasingiem zwrotnym wiążą się także określone korzyści podatkowe. Dzięki niemu firma może bowiem w dalszym ciągu czerpać korzyści z odliczeń podatkowych. Przedsiębiorstwa korzystające z jego odmiany finansowej mogą obniżać należny podatek dzięki odpisom amortyzacyjnym. Firmy, które postawią natomiast na leasing zwrotny w wersji operacyjnej, będą mogły zaliczać w koszty opłatę inicjalną oraz opłaty manipulacyjne związane z transakcją. 

Kto może skorzystać z leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny samochodu jest rozwiązaniem skierowanym właściwie dla każdego przedsiębiorstwa, które dysponuje własną flotą pojazdów. Dzięki niemu przedsiębiorstwo zyskuje szansę na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zachowaniu posiadanych pojazdów. 

Leasing zwrotny pozwala także na dalsze korzystanie z ulg podatkowych po zakończeniu umowy tradycyjnego leasingu. Niekiedy decyzja o zmianie formy finansowania floty wynika także z inicjatywy zagranicznej centrali firmy, która respektując politykę samochodową we wszystkich swoich oddziałach, dąży do ujednolicenia form finansowania oraz sposobów zarządzania flotą.

Co istotne, z tej formy finansowania mogą korzystać także firmy, które nie posiadają zdolności kredytowej umożliwiającej im ubieganie się o kredyt w banku. Jest to także dobry sposób na pozyskanie środków pieniężnych dla przedsiębiorstw, które widnieją w rejestrze dłużników lub z innych powodów mają zamkniętą drogę do pozostałych form finansowania. Firmy udzielające leasingu zwrotnego zazwyczaj mają bowiem mniejsze wymagania niż banki, przez co uzyskanie od nich finansowania staje się łatwiejsze.